DNS SPF Record
Het toevoegen van SPF aan uw eigen DNS heeft als voordeel dat alleen IP's die vermeld staan email mogen versturen vanuit deze domeinnaam

Wordt er een email verstuurd vanaf een ander IP adres dan zal deze automatisch worden gemarkeerd als SPAM of zelfs worden verwijderd

Dit voorkomt misbruik van uw email domein, zodat niemand anders bevoegd is namens uw domeinnaam e-mails te versturen

Het is echter wel van belang vooraf goed te inventariseren vanaf welke IP adressen wordt gemaild, deze zullen namelijk allemaal aanwezig moeten zijn in de SPF configuratie

Om voor u als klant de configuratie makkelijker te maken hebben wij een template ontwikkeld welke is geconfigureerd op DNS naam : spf.ispweb.nl

Deze template kan worden inbegrepen in uw eigen DNS SPF record, deze template bevat al onze IP’s en belangrijke uitgaande email servers

Voorbeeld DNS record : domein.nl. IN TXT "v=spf1 mx a include:spf.ispweb.nl -all

Mocht u nog vragen hebben m.b.t. SPF records, dan verzoeken wij u een email te sturen naar support@ispweb.nl.
79 of 159 people found this helpful.   
ISPWeb B.V.