Cron Jobs op cPanel
Cron Jobs kunnen worden aangemaakt door in te loggen op cPanel.

Ga naar Advanced en kies Cron Jobs, of type boven in de zoekbalk Cron Jobs.

Selecteer een standaard template of geef je eigen waardes in wanneer de desbetreffende taak moet lopen.

Daarna moet onder command het script worden ingevoerd, zie hieronder een voorbeeld.

  • wget https://[url script] -O /dev/null >/dev/null 2>&1
  • 71 of 152 people found this helpful.   
    ISPWeb B.V.